Företagspaket

Nedan följer några exempel på företagspaket som vi levererar. De går att anpassa och komplettera utifrån de behov som finns i er organisation. Kontakta  marie@thewellnessacademy.se för mer information.

 
 
Rekrytering-och-medarbetare.jpg

Hållbara medarbetare i en föränderlig organisation

Omvärlden förändras i allt högre takt och företag och organisationer kan inte göra annat än anpassa sig efter det. Många medarbetare känner sig pressade och stressade av de förändringar och omorganisationer som är nödvändiga för organisationen att göra.

Hur rustar vi våra medarbetare för förändring? Hur skapar vi en holistisk organisation med medarbetare som mår bra genom dessa förändringar? Hur behåller vi, eller till och med ökar arbetsglädjen genom alla förändringar.

 
Rekrytering-och-medarbetare.jpg

Lyckliga medarbetare för mer lönsamma organisationer

Vad är lycka? Hur blir man lyckligare?

Vi är övertygade om att medarbetare som upplever att de mår bra och upplever sig lyckliga är mer kreativa och produktiva. Forskning visar att kreativitet och produktivitet leder till ökad lönsamhet. Hur åstadkommer man då det?

 
pussel.jpg

Hälsoanalys för maximal arbetsglädje

Vi kartlägger nuläget i er organisation och gör en plan för att optimera upplevelsen av välmående och arbetsglädje. Intervjuer med ledningsgrupp och medarbetare genomförs för att "ta tempen" på måendet i organisationen och en en föreläsning "Hälsa i 3D" ingår i analysen. En konkret handlingsplan, som är unik för er organisation,  innehållande det fortsatta arbetet mot maximal arbetsglädje levereras.